CHÁNH TINH TẤN tiếp theo Công phu Điều thân rất quan trọng

CHÁNH TINH TẤN tiếp theo
Công phu Điều thân rất quan trọng. Ngồi đúng tư thế, biết rõ toàn thân, an trú toàn thân, buông lỏng toàn thân, bất động toàn thân.
Xin lập đi lập lại nhiều lần:
“NGỒI ĐÚNG TƯ THẾ
BIẾT RÕ TOÀN THÂN
AN TRÚ TOÀN THÂN
BUÔNG LỎNG TOÀN THÂN
BẤT ĐỘNG TOÀN THÂN”
Khi ta đang điều thân như vậy thì dòng suy nghĩ, lý luận, vẫn tiếp tục diễn ra trong đầu. Ta KHÔNG CHẤP NHẬN cái suy nghĩ đó, nhưng cũng KHÔNG DẰN ÉP DIỆT TRỪ các suy nghĩ đó.
Có những suy nghĩ ĐÚNG ĐẠO LÝ giúp ta luôn nhớ công phu của mình; có những suy nghĩ chỉ là vọng tưởng vô nghĩa làm ta quên công phu của mình, quên an trú toàn thân.
Đối với những suy nghĩ vọng tưởng thì ta không chấp nhận là đúng rồi, nhưng đối với các suy nghĩ có tính đạo lý ta cũng không cố giữ. Đạo lý thì đúng, nhưng cái suy nghĩ về đạo lý, cái lý luận về đạo lý, lại là một sự cản trở khéo léo.
Giai đoạn này ta chỉ cố gắng đối trị vọng tưởng bằng cách
ĐIỀU THÂN, BIẾT RÕ TOÀN THÂN, AN TRÚ TOÀN THÂN, BUÔNG LỎNG TOÀN THÂN .
.
Cố gắng nhẹ nhàng giữ cái biết, cái CẢM GIÁC, không rời khỏi da thịt.
Xin nhắc lại, KHÔNG CHO CÁI CẢM GIÁC RỜI KHỎI DA THỊT.
Có những yếu tố khiến cho cái biết của ta rời khỏi da thịt, đó là, vọng tưởng vẩn vơ đâu đâu kéo cái CHÚ Ý của ta chìm trong cảnh tượng hư ảo, quên mất an trú toàn thân. Hoặc sau này, khi ta xuất hiện trạng thái tỉnh sáng rổng rang, thì ta cũng bị cái cảnh giới mới lạ đó kéo cái biết rời khỏi thân.
Phải kiểm tra thường xuyên để giữ trạng thái AN TRÚ TOÀN THÂN, CẢM GIÁC TOÀN THÂN.
KHI TỌA THIỀN HAY TRONG ĐỜI SỐNG BÌNH THƯỜNG, LÚC NÀO CŨNG CỐ GẮNG NHẸ NHÀNG AN TRÚ TOÀN THÂN !
(Chùa Phật Quang )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *