NỒNG NÀN CAO NGUYÊN Nhạc Thanh Dũng Thơ Vũ Tiến Thắng Nguyên tác bài thơ NỒNG NÀN CAO NGUYÊN Nhìn chiều hoàng hôn Mây về đỉnh núi Để người rong ruổi Nhớ về phố đông Đường xa một bóng Mơ hình dáng ai Chiều dài nỗi nhớ Tím chiều bâng khuâng Cao Nguyên mênh mông Ngát hương Phong Lan Bồn chồn chân bước Lạc hồn về nhau Nghe trong sâu thẳm Ngát hương tóc em Về theo gió ngàn Nồng nàn Cao Nguyên Cao Nguyên mênh mông Trong chiều một bóng Lắng nghe sâu thẳm Nồng nàn nhớ nhau VTT 25 8 2014

NỒNG NÀN CAO NGUYÊN
Nhạc: Thanh Dũng
Thơ: Vũ Tiến Thắng
Nguyên tác bài thơ:
NỒNG NÀN CAO NGUYÊN
Nhìn chiều hoàng hôn,
Mây về đỉnh núi,
Để người rong ruổi,
Nhớ về phố đông.
Đường xa một bóng
Mơ hình dáng ai?
Chiều dài nỗi nhớ,
Tím chiều bâng khuâng!
Cao Nguyên mênh mông,
Ngát hương Phong Lan,
Bồn chồn chân bước,
Lạc hồn về nhau.
Nghe trong sâu thẳm,
Ngát hương tóc em,
Về theo gió ngàn,
Nồng nàn Cao Nguyên.
Cao Nguyên mênh mông,
Trong chiều một bóng,
Lắng nghe sâu thẳm
Nồng nàn nhớ nhau!
VTT – 25/8/2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *