PROACTIVENESS, Các bác lớn cứ nói hoài cái chuyện “đi tắt đón đầu” nhưng kết quả là nhà mình cứ “đi xa về sau”,…

PROACTIVENESS
Các bác lớn cứ nói hoài cái chuyện “đi tắt đón đầu” nhưng kết quả là nhà mình cứ “đi xa về sau”, tại sao thế? Là bởi trong vận hành của ta chưa có cái khái niệm proactiveness.
Thời buổi cạnh tranh, hơn nhau ở cái chỗ vạch đúng con đường đi và vận động đúng con đường đã chọn. Nhưng như vậy đã đủ bền chăng? Đối thủ nhanh như cắt, tiên phong mở đường đã đời, họ vẫn có thể đi tắt đón đầu, nếu như họ là những người proactive.
Xin đơn cử hai ví dụ:
1. Chuyện nho nhỏ: một cậu sinh viên mới ra trường, làm kế toán quản trị cho một cty hàng tiêu dùng rất lớn, mỗi tháng cậu nộp một cái báo cáo bằng Excel . Về phom mẫu, hàng / dòng thì hiếm khi thay đổi nhưng cột luôn thay đổi vì tháng nào cũng có sản phẩm mới.
1a. Being reactive: cậu nhân viên chỉ việc làm theo qui trình, kế toán tài chính làm xong sớm thì làm sớm, nếu nhận báo cáo trễ thì làm trễ trong phạm vi 2 ngày deadline.
1b. Being proactive: cậu ta sẽ chủ động xin cái form cập nhật sớm từ kế toán tài chính, số liệu thì chờ sau, trong lúc họ làm thì cậu ấy cũng làm, có thể dùng số liệu giả định, đến khi có số thật, ráp lại xong ngay. Báo cáo quản trị xong sớm 2 ngày sẽ hỗ trợ các lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn đối thủ.
2. Chuyện rất lớn: một dự án bất động sản được bơm vốn, đến lúc triển khai, ban dự án thấy thị trường chưa ổn nên chia làm hai giai đoạn. GD1 đã xong, giờ chờ tiếp dấu hiệu chín mùi cho GD2
2a. Being reactive: Ở một qui trình chuẩn, ban thị trường sẽ thăm dò nghe ngóng, có thể là đội nhóm từ cấp tập đoàn, chuyển xuống ban dự án, ban dự án lập báo cáo phân tích, chuyển ngược là hội đồng đầu tư. Hỏi qua – đáp lại, cộng với thời gian triển khai, đến lúc xong cái móng để có thể bán, tín hiệu thị trường đã khác!
2b. Being proactive: những tín hiệu chuẩn từ thị trường nên được xác lập trước, hội đồng đầu tư trao đổi rõ một số tiêu chí khởi động GD2. Chấp nhận rủi ro vừa khởi công vừa kiểm chứng, đúc kết kinh nghiệm từ GD1 những nhóm việc dài ngày cần phải được xem xét “làm nóng” theo phương châm cost v/s benefit.
Muốn đi tắt hay đón đầu thì phải làm khác, và chất liệu cho cái sự khác không đâu khác đó chính là Proactiveness!
Viet Ba – 2/2017