SOI BÓNG Tôi lặng thầm soi nhân ảnh tôi Bên trong mảnh vỡ của gương đời Vết hằn năm tháng sâu da thịt In bước thời gian lạc lõng trôi Tôi mãi tìm tôi trong bể dâu Qua bao chìm nổi cạn mong cầu Thấy trong chiếc bóng dầy sương gió Cả một hồn xanh đã bạc đầu Người vẫn tìm nhau giữa mộng thường Nợ tình soi bóng vỡ trong gương Có không một cõi đời hư thực Đuổi bắt phù vân mấy ngã đường Quanh quẩn vô thường những bước chân Chông chênh lạc lối giữa mê lầm Một vòng huyễn mộng âm thầm khép Nhốt kín hồn ai trong tối tăm Mộng tưởng gần bên lại hóa xa Như trăng đáy nước với tay và Ngón tình như chạm vào tan vở Sóng gợn dòng trôi đã nhạt nhòa Ảo vọng vơi tàn trong mắt tôi Trầm luân mấy độ héo môi cười Gánh sầu xin thả bên bờ vực Cho nhẹ đôi chân vượt ải đời Tôi thấy tôi về trên bến xưa Từ tâm thuyền giác hẹn duyên chờ Đất trời khai mở bừng thanh sắc Một tiếng chuông ngân sóng dạt bờ Du Tử Huỳnh 16 12 2015 Ảnh st

SOI BÓNG. Tôi lặng thầm soi nhân ảnh tôi Bên trong mảnh vỡ của gương đời Vết hằn năm tháng sâu da thịt In bước thời gian lạc lõng trôi Tôi mãi tìm tôi trong bể dâu Qua bao chìm nổi cạn mong cầu Thấy trong chiếc bóng dầy sương gió Cả một hồn xanh đã bạc đầu Người vẫn tìm nhau giữa mộng thường Nợ tình soi bóng vỡ trong gương Có không một cõi đời hư thực Đuổi bắt phù vân mấy ngã đường Quanh quẩn vô thường những bước chân Chông chênh lạc lối giữa mê lầm Một vòng huyễn mộng âm thầm khép Nhốt kín hồn ai trong tối tăm Mộng tưởng gần bên lại hóa xa Như trăng đáy nước với tay, và Ngón tình như chạm vào tan vở Sóng gợn dòng trôi đã nhạt nhòa Ảo vọng vơi tàn trong mắt tôi Trầm luân mấy độ héo môi cười Gánh sầu xin thả bên bờ vực Cho nhẹ đôi chân vượt ải đời Tôi thấy tôi về trên bến xưa Từ tâm thuyền giác hẹn duyên chờ Đất trời khai mở bừng thanh sắc Một tiếng chuông ngân sóng dạt bờ Du Tử Huỳnh 16/12/2015 ( Ảnh st )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *